FSMVÜ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
YÖK ATLAS
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (Burslu)
Grafik Tasarımı (% 50 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Geleneksel Türk Sanatları Ders İçerikleri

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

 

 

GTS111 - ÇİZİM I  (2+4)K/4 AKTS/6 En/AZ

Amaç/İçerik: Öğrenciler çizim tekniklerini ve prensiplerini uygulayarak gerçek objelerin kompozisyonlada konulara göre doğru kullanımını; nokta, çizgi, proporsion, perspektif, hacim, doku, ışık, gölge gibi elamanları gerektiği şekilde uygulamayıöğreneceklerdir.Ders öğrencilerin objelere bakış ve inceleme yeteneklerini ilerletecek ve ödevlerinde doğru kullanmalarını sağlayacaktır. Kişiler görüş açısı ve kavram yetenekleri geliştirilip bunlardan edinilen bilgileri çizimlerinde kullanacaklardır. Studio ortamında kişisel ve grup eleştirileri yer alacaktır

 

GTS112 - ÇİZİM II  (2+4)K/4 AKTS/8 En/AZ              

Amaç/İçerik:Öğrencilercanlı modelden çizim yaparak, insan görünümünü ve anatomisini inceleyip vücut proporsiyonlarını öğreneceklerdir. Modelden gözle görülenin çizime dönüşümü esnasında ortaya çıkacak problemlerin çözümü için tek kişi veya gruplardan realistlik ve stilize çizimler için modellere değişikpozlar verilecek ve örgencilerçeşitli malzemeler kullanarak ödevlerini yapacaklardır. Studio ortamında kişisel ve grup eleştirileri yer alacaktır.

 

GTS121 - İKİ BOYUTLU TASARIM  (2+2)  K/3 AKTS/4 En/AZ

Amaç/içerik:Görsel elemanları kullanarak iki boyutlu tasarımlarınoluşturulması; yapılan kompozisyonlarda,  görsel organizasyonların, fikirlerin ve analizlerintatbikinde oluşan problemlerin çözülmesive uygulamada kullanılışı.

 

GTS131 - RENK TEORİSİ VE KULLANIMI  (2+2) K/3 AKTS/5 Tr/AZ

Amaç/içerik:Rengin ekspresive, sembolik, dekoratifve estetik yönlerinin tanıtılması .Rengi tasarımın bir materyaliolarak değişik kompozisyonlarda; stüdyo ortamında uygulanması.

 

GTS141   - SANAT TARİHİ I  (2+0)  K/2 AKTS/3 En/AZ

Amaç/İçerik: Başlangıçtan itibaren tüm görsel sanat dallarının gelişimi, Erken Hıristiyan, Bizans, Erken Ortaçağ, Romanesk, Gotik, Rönesans başlıkları altında, tarihsel, ekonomik, sosyal ve siyasal arka plan temel alınarak görsel malzeme desteğinde aktarılması.

 

GTS142 - SANAT TARİHİ II  (2+0)  K/2 AKTS/3 En/AZ

Amaç/içerik:  Ortaçağdan itibaren günümüze kadar görsel sanatların gelişiminin anlatılması. Çağdaş sanat ve yorumların değerlendirilmesi.

 

GTS151 - OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ  (2+0)K/2 AKTS/3 Tr/AZ

Amaç/İçerik: Yazı dili olarak Osmanlı Türkçesi, alfabe olarak Arap alfabesi de öğretilerek, bunlarla ilgili metinler üzerinde çalışmalar yapılır. Kültürümüzün kaynağı olan Türk dili ve edebiyatının, Türk sanat ve medeniyetinin tarihi ile ilgili eserlerin, belgelerin okunması ve bugünkü Türkiye Türkçesine çevrilmesi verilerek, öğrencilerin lisans ,yüksek lisans, sanatta yeterlik ve diğer akademik çalışmalarında, araştırmalarında bu kaynaklardan yararlanmaları amaçlanmaktadır. Arap harfleri ve özellikleri, harflerin bitişmeleri; yazı çeşitlerinin tanıtılması; Arapça, Farsça ve Türkçe’ye mahsus harfler, Türkçe ve Arapça’da sesli ve sessiz harfler ve özellikleri anlatılır. Cumhuriyet dönemi el ve matbaa metinler üzerinde uygulamalar, okuma ve yazma çalışmaları yapılır.

 

GTS152 - OSMANLI TÜRKÇESİ  (2+0)K/2 AKTS/3 Tr/AZ

Amaç/İçerik: İmla, işaretler (hareke ve harflerle ilgili), sayılar ve harflerin sayı değeri konuları verilir. Rik’a ve matbaa metinler üzerinde uygulamalar, okuma ve yazma çalışmaları yapılır.

 

GTS161E - BİLGİSAYARA GİRİŞ VE KULLANIMI  (2+2)K/3 AKTS/4 En/AZ

Amaç/içerik:Bilgi sayarın tanıtımı, işletme sistemlerinin kullanımı. Dosya ve hard disk yönetimi. Programlar arasında bilgi transferi. Yazılım ve donanım konulup kaldırılması. Internet ve haberleşme yöntemleri.

 

GTS162E - BİLGİSAYAR GRAFİĞİ  (2+2)K/3 AKTS/3 En/AZ

Amaç/içerik:Yüksek çözülümlü dijitalimajları bilgisayardaresimve çizim programlarını kullanarak resimleme, gerçekçilik ve soyut eserlerin yapılması. Tasarım, kompozisyon, video, animasyon filimler ve bazıtekniklerin uygulanması.

 

GTS132 - TASARIM İLKELERİ  (2+2) K/3 AKTS/4 Tr/AZ

Amaç/İçerik:  Bir sanat eserinin oluşabilmesi için, sanatçının hissi tecrübelerinde birikmiş konu ve fikirler ile gerekli teknik ve malzemeler kullanılarak kompozisyon kuralları içinde, atölye ortamında tatbiki ve elle tutulur gözle görülür eserlere dönüştürmesi .Bu eserlerin psikolojik ve teknik açıdan incelemesi ve yorumlanması.

 

GTS122 - TÜRK SÜSLEME DESENLERİ  (2+2) K/3 AKTS/4 Tr/AZ                              

Amaç/İçerik:Başlangıcından günümüze Türk Sanat eserlerinde uygulanan motif, desen tasarımı,  renk, estetik ve teknik yapılarının teorik olarak araştırılması ve tarihi özelliklerine bağlı kalarak atölye ortamında uygulamalı olarak çalışılması.

 

ÜNİVERSİTE ZORUNLU DERSLER

 

ING101 - İNGİLİZCE I

Bu program; dil öğretimi metin odaklı ve dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, meslek ile ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

 

TDE115 - TÜRK DİLİ I

Dilin tanımı, dilin millet hayatındaki yeri ve önemi, dil ve kültür ilişkisi, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin gelişimi, sesler ve sınıflandırılması, ses özellikleri, ses bilgisi kuralları, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, yapım ekleri ve işlevleri, isim ve fiil çekimleri, zarfların ve edatların kullanılış şekilleri, edebi metinlerdeki uygulamaları.

 

TRH115 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I

On dokuzuncu yüzyıldaki ilk reform hareketlerinden başlayarak 1930’lu yıllara kadar olan dönemde Türk Modernleşmesi, Osmanlı yenileşme hareketleri, Batılılaşma çabaları, Anayasa hareketleri, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Atatürk Devrimleri.

 

ING102 - İNGİLİZCE II

Bu program; dil öğretimi metin odaklı ve dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, meslek ile ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

 

TDE116 - TÜRK DİLİ II

Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi, yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (makale, rapor, tebliğ vb.).

 

TRH116 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

1930’lu yıllardan 2000’li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel süreçleri. II. Dünya Savaşı, çok partili hayata geçiş, DP dönemi, 1961 Anayasası, 12 Mart ve 12 Eylül Dönemleri ve nihayet 2000’li yıllarda toplumumuzun geçirdiği değişim ve dönüşümler, siyasi partiler, fikir hareketleri ve ideolojik tartışmalar, köyden kente göç ve şehirleşme, sanayileşme gibi olgular.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi