Geleneksel Türk Sanatları
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

DUYURULAR
Bölüm Başkanı'nın Mesajı
Bölümümüz, geleneksel sanatı özümseyerek geçmişten günümüze kendi yorumlarıyla aktaran, var olanı koruyan ve gerekiyorsa onaran sanatçılar yetiştirmek üzere açılmıştır. Onların eserleri de, geleceğe miras olarak kalacaktır. Amacımız, hat, tezhip, çini tasarımı ve halı-kilim ana sanat dallarında klasik alt yapıyı özümsemiş, geleneksel olanı günümüz sanat anlayışı içinde değerlendirebilen tüm alanlarda doğru tarih, malzeme, desen ve uygulama bilgilerini kullanarak özgün tasarımlar...
Geleneksel Türk Sanatları
Yaşamın büyüsünü, heyecanını ve değerini hissedebilen ve yansıtabilen kişiler sanatçı olabilir. Bilginin, yanılgıları yok ettiği ve hayatı anlamayı kolaylaştırdığı gerçeğinden yola çıkarak düşünen, duyarlı ve entelektüel bir bakış açısı ile geçmişte bizi var eden değerlerimizle barışık bir çizgide ve çağdaş düzeyde bir eğitim sunmaktayız.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi